สถิติและผลการปฏิบัติของผู้เรียน

#
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ผลลัพธ์
คะแนนที่ได้
เปอร์เซนต์

 
 
  ถ้าหน้าจอของคุณแสดงผลไม่สมบูรณ์ อาจเป็นเพราะ Web Browser ของคุณเป็นเวอร์ชั่นเก่า ให้ลองอัพเกรดเวอร์ชั่น Web Browser หรือลองใช้ Web Browser ค่ายอื่นแทน