ความฉลาดทางสติปัญญา-iqวัดความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ของคุณจากแบบทดสอบมาตราฐานสากล เพื่อทราบว่าคุณฉลาดมากแค่ไหน ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไร...
ความฉลาดทางอารมณ์-eqแบบประเมินนี้เป็นประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความ รู้สึกที่แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ แม้ว่าบางประโยคอาจไม่ตรงกับที่ท่านเป็นอยู่ก็ตาม...
จริตนิสัย-๖ด้วยแบบตรวจสอบที่ได้มาตราฐานอย่างแท้จริง ที่จะช่วยให้คุณทราบว่าจริตนิสัยของคุณเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังจะช่วยให้คุณได้ทราบว่า...
จริตนิสัย-๒-และปัญญาจริต 2 เป็นอีกหนึ่งการตรวจสอบที่สำคัญ นอกเหนือจากจริต 6 ที่เรารู้จักกันดี การตรวจสอบจริต 2 มีประโยชน์ที่จะได้รับ คือ 1) ตรวจสอบตนเองว่าเป็น "ตัณหาจริต"...

 

Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.